Podstawowe zadania rachunkowości

Rachunkowość jest bardzo ważnym elementem prowadzenia każdego rodzaju działalności gospodarczej. W niniejszym artykule jak zresztą wskazuje sam tytuł zajmiemy się rachunkowością oraz jej podstawowymi zadaniami. W takim wypadku można powiedzieć, że powiemy, czym jest rachunkowość. Otóż rachunkowość jest systemem ewidencji wszystkiego tego, co dzieje się w danym przedsiębiorstwie, danej firmie czy też ogólnie w danym podmiocie gospodarczym pod kątek jego działalności związanej ze sprawami majątkowymi i finansowymi. Jest to, zatem system ewidencji gospodarczej. Przy użyciu miernika, jakim są pieniądze rachunkowość opisuje, co dziej się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W takim kontekście warto również wspomnieć o tym, co składa się na ogólne pojęcie rachunkowości. Otóż jak się okazuje rachunkowość składa się z trzech głównych działów. Chodzi tu o księgowość, kalkulację oraz sprawozdawczość. Każda z tych dziedzin zajmuje się określoną częścią ogólnych zadań rachunkowości. W dużej mierze rachunkowość bardzo często kojarzymy właśnie z księgowością. Nie oznacza to jednak, iż pozostałe działy są mniej ważne. Jak zatem widać rachunkowość stanowi jedną z podstaw prowadzenia wszelakiej zarobkowej czy też nie działalności gospodarczej. Warto, więc zadbać by nasza rachunkowość czy też w dużej mierze księgowość była prowadzona w miarę profesjonalnie i zawsze była zgodna ze stanem faktycznym.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Rola sprawozdawczości w rachunkowości

Rachunkowość sama w sobie odgrywa ważną rolę w kontekście prowadzenia firmy, przedsiębiorstwa, spółki czy też ogólnie rzecz biorąc jakiejkolwiek formy działalności gospodarczej. Nie inaczej jest przy tej najprostszej, czyli jednoosobowej działalności gospodarczej. W niniejszym artykule nie będziemy jednak mówić o cechach całej rachunkowości, a jedynie o jednym z jej podstawowych działów. Otóż będzie tu mowa o sprawozdawczości. Poza księgowością i kalkulacją sprawozdawczość to jeden z trzech podstawowych działów rachunkowości. Za co jest odpowiedzialna sprawozdawczość? Otóż jak nie trudno się domyślić patrząc na nazwę sprawozdawczość odpowiedzialna jest za tworzenie sprawozdań. W tym wypadku mamy do czynienia ze sprawozdaniami dotyczącymi sytuacji finansowej danego podmiotu gospodarczego. Na podstawie takowych sprawozdań możemy określić jak wygląda sytuacja finansowa oraz majątkowa danego podmiotu gospodarczego. Komu mogą być potrzebne tego rodzaju sprawozdania? Otóż mogą to być zarówno sprawozdania przygotowywane na potrzeby samej firmy czy też przedsiębiorstwa jak i na potrzeby podmiotów zewnętrznych. W przypadku sprawozdań przygotowywanych na potrzeby podmiotów zewnętrznych możemy mieć na myśli na przykład sprawozdania dla akcjonariuszy. Jak zatem widać jest to bardzo ważna, a zarazem odpowiedzialna dziedzina. Może poważnie wpłynąć na przyszłość danej firmy czy też konkretnego przedsiębiorstwa.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Czym jest kalkulacja w rachunkowości

Rachunkowość jak zapewne pamiętamy składa się z trzech podstawowych działów. Poza wymienioną w tytule kalkulacją mamy również do czynienia z księgowością oraz sprawozdawczością. Jednak w tym miejscu zajmiemy się właśnie kalkulacją. W tytule artykułu mamy do czynienia z pytaniem o to, jaką rolę pełni kalkulacja w rachunkowości czy cytując bardziej dokładnie, czym jest kalkulacja w rachunkowości? Można to uprości i zapytać, wprost co to jest kalkulacja w ujęciu rachunkowości? Otóż kalkulacja w tym wypadku ma z zadanie oszacowanie kosztów. Może tu chodzić o oszacowane kosztów pojedynczego produktu jak i całej produkcji. Mowa tu o oszacowaniu poszczególnych kosztów poszczególnych etapów produkcji jak i całości procesu. W takim wypadku możemy poznać całkowity koszt danego przedsięwzięcia, a dokładnie wyprodukowania danego elementu. Dzięki takowej kalkulacji jesteśmy w stanie stwierdzić czy takowa produkcja dla danego zakładu czy też danej firmy jest faktycznie opłacalna. Jeżeli okaże się, iż koszty przewyższają potencjalne zyski to takowa produkcja będzie jawić się, jako nieopłacalna. Należy w takim wypadku jeszcze raz zaplanować wszystkie elementy procesu oraz przeprowadzić powtórnie kalkulacje takowych kosztów. Jak więc widać kalkulacja odgrywa ogromną rolę w prowadzeniu działalności gospodarczej, a co za tym idzie również w samej rachunkowości. Warto, zatem lepiej poznać takowe zagadnienie.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Podstawowe cechy księgowości

W niniejszym artykule zajmiemy się jednym z najważniejszych działów rachunkowości, czyli jak wskazuje tytuł artykułu księgowością. Poza księgowością mamy do czynienia jeszcze z dwoma innymi bardzo ważnymi działami rachunkowości, a mianowicie z kalkulacją oraz sprawozdawczością. Jednak akurat tu zajmiemy się księgowością. Czym zatem jest takowa księgowość i dlaczego ma tak wielkie znaczenie? Przede wszystkim księgowość jest systemem ewidencjonowania. Mowa tiu o ewidencjonowaniu i dokumentowaniu wszystkiego, co dzieje się w danym podmiocie gospodarczym, a ma coś wspólnego z finansami czy też sprawami majątkowymi. W takim wypadku należy jasno powiedzieć, iż jest to system ewidencji finansowej. Miernikiem używanym zarówno ogólnie w przypadku całej rachunkowości jak i konkretnie w przypadku księgowości jest pieniądz. Dlatego też wszystkie zapisy w przypadku prowadzonej księgowości uwzględniają zapisy dotyczące przepływów środków finansowych. Innymi słowy księgowość ma za zadanie spisać i zaksięgować wszystkie transakcje, wydatki czy przychody. Takowa księgowość jest ważna nie tylko w kontekście prowadzenia działalności, ale na przykład w przypadku podatków oraz planowania przyszłych ruchów danego podmiotu gospodarczego. Jest potrzebna w każdym typie działalności gospodarczej. Od najmniejszej formy, czyli jednoosobowej działalności gospodarczej aż po te największe, czyli na przykład korporacje.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
error: Content is protected !!