Zarabianie w Internecie
 

Główne odmiany rachunkowości

Jeżeli mówimy o rachunkowości zawsze możemy wspomnieć o trzech podstawowych działach, które składają się na pojęcie rachunkowości, jako pełnej dziedziny wiedzy. W takim wypadku mamy do czynienia z księgowością, kalkulacją oraz sprawozdawczością. Jednak nie o działach tworzących rachunkowość będzie tu mowa, a o głównych odmianach rachunkowości. Wyróżniamy cztery podstawowe i określane, jako główne odmiany rachunkowości. Mowa tu o rachunkowości bankowej, która zajmuje się jak sama nazwa wskazuje kwestiami związanymi ze wszystkimi sprawami rachunkowymi w ujęciu tak specyficznych podmiotów gospodarczych czy też finansowych, jakimi są banki. Drugim gatunkiem rachunkowości jest rachunkowość podatkowa. Tu również wiele możemy odgadnąć po samej nazwie. W tym przypadku mamy do czynienia z rachunkowością zajmującą się taką ewidencją, która jest potrzebna do późniejszych rozliczeń podatkowych. Kolejną odmianą rachunkowości jest rachunkowość finansowa. Tego typu rachunkowość to system ewidencji wszystkich działań finansowych danego podmiotu gospodarczego. Na koniec została nam tak zwana rachunkowość zarządcza. Jest ona również określana często, jako rachunkowość menedżerska. Służy ona zarządzaniu danym podmiotem gospodarczym zarówno w ujęciu teraźniejszym jak i planowaniu przyszłych działań. Ma to ogromne znaczenie dla rozwoju danego podmiotu jak i utrzymaniu go w dobrej kondycji finansowej i majątkowej.

Podstawowe działy rachunkowości

W przypadku rachunkowości możemy wyróżnić trzy podstawowe działy, które tworzą całość takowego pojęcia. W tym wypadku mamy do czynienia z księgowością, kalkulacją oraz sprawozdawczością. Zacznijmy ten krótki opis działów księgowości od początku, czyli od księgowości. Otóż księgowość jest systemem ewidencjonowania wszystkich zdarzeń finansowych oraz mających coś wspólnego z majątkiem w przypadku konkretnego podmiotu gospodarczego. Tak czy inaczej mamy tutaj do czynienia z dokumentacją wszystkiego rodzaju transakcji oraz innych działań, w których udział biorą środki finansowe. Ogólnie rzecz biorąc to właśnie pieniądz jest głównym miernikiem używanym do tworzenia takowej ewidencji, jaką jest księgowość. Przejdźmy teraz do kwestii związanych z inną ważną sprawą, a mianowicie z kalkulacją. Otóż zadaniem kalkulacji jest szacowanie kosztów produkcji czy też tym podobnych działań. Odgrywa ona dużą rolę w polityce danego podmiotu gospodarczego. Na koniec została nam do poruszenia kwestia sprawozdawczości. Jak nie trudno się domyślić sprawozdawczość ma za zadanie przygotowywanie odpowiednich sprawozdań z działalności danej firmy, a dokładnie z działalności w ujęciu finansowym oraz majątkowym. Wszystkie te trzy ważne elementy składają się razem na całość, jaką określamy przez rachunkowość. Jak wiemy bez rachunkowości trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie rynku jak i konkretnych podmiotów gospodarczych.

Czym jest rachunkowość

W tytule artykułu stawiamy dość jednoznaczne pytanie, a mianowicie, czym jest rachunkowość? Otóż mówiąc w najprostszych słowach rachunkowość to system ewidencji mający za zadanie dokumentację i opisane wszystkiego, co dzieje się w danym przedsiębiorstwie czy też danej firmie przy użyciu miernika czy też wskaźnika, jakim jest pieniądz. Innymi słowy mówiąc mamy tutaj do czynienia z ewidencją finansową i majątkową danego podmiotu gospodarczego. Może to być zarówno podmiot mały jak i duży. Możemy mieć, zatem do czynienia zarówno z jednoosobową formą działalności gospodarczej jak i z ogromnym konsorcjum. Wszędzie gdzie mamy do czynienia z prowadzeniem biznesu potrzebna jest ewidencja finansowa prowadzonych działań, a zatem właśnie rachunkowość. Jak się okazuje rachunkowość możemy podzielić na trzy zasadnicze działy. Mowa tu o księgowości odpowiedzialnej za ewidencję i dokumentowanie, kalkulacji odpowiedzialnej za szacowanie kosztów oraz sprawozdawczości odpowiedzialnej jak sama nazwa wskazuje za tworzenie sprawozdań z działań firmy. Poza tym możemy wyróżnić cztery podstawowe rodzaje rachunkowości. Mowa tu o rachunkowości bankowej, rachunkowości finansowej, rachunkowości podatkowej oraz rachunkowości zarządczej określanej również, jako rachunkowość menedżerska. Reasumując podając kilka takowych danych jak powyżej możemy w krótki i najprostszy chyba sposób opisać, czym jest takowa rachunkowość.

Zlecenie prowadzenia księgowości

W niniejszym artykule zajmiemy się kwestią tego czy prowadzić księgowość samodzielnie czy też zlecić prowadzenie takowej księgowości osobom trzecim, czyli na przykład zewnętrznym biurom, które specjalizują się w prowadzeniu takowej księgowości, czyli biurom rachunkowym. Tak czy inaczej prowadzenie rachunkowości, a co za tym idzie i księgowości to bardzo ważny element funkcjonowania praktyczne każdej firmy i każdego przedsiębiorstwa. Przejdźmy do tematu, czyli do kwestii zlecenie takowej księgowości. Mówimy o tym czy lepiej robić samemu czy też zlecić? Otóż zajmijmy się sprawami, które jednoznacznie przemawiają za oddaniem naszej rachunkowości czy też księgowości w ręce osób trzecich. Przede wszystkim świadczy za tym obniżka kosztów. Oprócz obniżenia kosztów związanych z zatrudnieniem dodatkowego pracownika warto również pamiętać o kosztach samego miejsca pracy, a zatem i sprzętu komputerowego czy też oprogramowania. Kolejną cechą przemawiającą za zleceniem jest fachowość. Firmy, które prowadzą księgowość na zlecenie to przeważnie specjaliści. Zatrudniają wyłącznie fachowców i profesjonalistów w danej dziedzinie. Co ważne tego typu biura rachunkowe czy też tym podobne firmy zazwyczaj są ubezpieczone na wypadek błędów. Jest to znakomita wiadomość dla klientów tego rodzaju podmiotów. Reasumując zlecenie prowadzenia księgowości osobom, a dokładnie firmom trzecim może być znakomitym ruchem.

Prowadzenie księgowości na własna rękę

Prowadzenie księgowości na własna rękę jest jednym z rozwiązań, z jakimi mamy do czynienia z w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej. W takim wypadku jedną z form oszczędności może być robienie wszystkiego, co się da właśnie osobiście. Sprawdza się to najbardziej w przypadku działalności, jaką jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Z jednej strony takowa księgowość czy też rachunkowa w przypadku jednoosobowej działalności nie jest aż tak skomplikowana w większości przypadków, a z drugiej zawsze możemy skorzystać z pomocy różnego typu programów komputerowych. Mogą one ułatwiać nam zarówno rozliczenia podatkowe z Urzędem Skarbowym jak i codzienne prowadzenie księgowości. Poza tym nie popłaca się w przypadku tak skromnego biznesu zatrudniać specjalnie pracownika do prowadzenia tylko i wyłącznie spraw rachunkowych, czyli w dużej mierze spraw księgowych. Innym rozwiązaniem niż prowadzenie księgowości na własną rękę jest zlecenie prowadzenia rachunkowości, zatem również księgowości osobom trzecim. Mowa tu o zleceniu prowadzenia księgowości takim podmiotom jak na przykład biura rachunkowe czy tym podobne. Tak czy inaczej księgowość to podstawa, jeżeli chodzi o prowadzenie każdego typu działalności gospodarczej, a zatem musimy dbać by była odpowiednio prowadzona. W innym przypadku możemy mieć problemy z Urzędem Skarbowym i nie tylko. Nie można o tym, zatem zapominać nigdy.

Rola kalkulacji w prowadzeniu rachunkowości

Rachunkowość możemy podzielić na trzy zasadnicze działy. Mowa tu o księgowości, kalkulacji oraz sprawozdawczości. W niniejszym artykule zajmiemy się krótkim opisem jednego z tych działów. Jak wskazuje sam tytuł będzie tu mowa o kalkulacji oraz jej roli w prowadzeniu rachunkowości, a także w prowadzeniu firmy czy też przedsiębiorstwa. Czym zatem jest takowa kalkulacja? Otóż kalkulacja stawia sobie za zadnie ustalenie kosztów wytworzenia jednego produktu lub też całej partii, a na koniec całej produkcji. W takim wypadku kalkulacja jest od wyliczenia i przedstawienia kosztu całościowego. Do czego takowa kalkulacja może się nam przydać? Otóż jest to ważne w przypadku, gdy chcemy określić czy dana produkcja ma sens w ujęciu ekonomicznym. Znając całkowity koszt produkcji możemy zaplanować jak będzie wyglądać sprzedaż. Jeżeli okaże się, iż koszty są zbyt duże należy sprawdzić czy nie da się takowych kosztów obniżyć. W takim wypadku możemy przeprowadzić kolejną kalkulację i sprawdzić czy nasze zabiegi odniosły upragniony skutek. Jak zatem widać kalkulacja jest bardzo ważnym elementem, jaki wpływa na funkcjonowanie firmy czy też przedsiębiorstwa. Nic, więc dziwnego, że jest wymieniana obok księgowości i sprawozdawczości, jaki jeden z trzech głównych działów rachunkowości. Warto, więc sprawdzić, czym tak naprawdę zajmuje się kalkulacja i pozyskać więcej wiadomości w tym temacie, jeżeli planujemy założenie własnej działalności gospodarczej.

Prowadzenie księgowości przez firmy zewnętrzne

Nie tylko tak zwane biura rachunkowe mogą oferować swoim klientom usługi związane z prowadzeniem księgowości czy też ogólnie rzecz biorąc prowadzeniem wszystkich spraw rachunkowych. Jak się okazuje na rynku mamy do czynienia z szeregiem firm, które zajmują się świadczeniem różnego typu usług dla innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Znakomitym przykładem są firmy, które w swojej bogatej ofercie mają sprzedaż gotowych firm czy też spółek. W takim wypadku możemy kupić firmę, uniknąć wszystkich nużących formalności związanych z rejestracją własnej spółki i rozpocząć własną działalność gospodarczą w ekspresowym tempie. Wiąże się to oczywiście z pewnymi kosztami. W przypadku takowych firm możemy jednak nie tylko kupić sobie gotową spółkę, ale możemy również skorzystać z kompleksowej oferty usług świadczonych dla takowej spółki. Mogą to być właśnie usługi z zakresu księgowości oraz ogólnie ujmując rachunkowości. W tego typu przypadkach możemy mieć do czynienia z o wiele większym zakresem usług obejmujących na przykład wirtualne biuro. Na czym to polega? Otóż w takim wypadku firma zleca danemu podmiotowi prowadzenie biura, czyli na przykład obsługę klienta czy obsługę poczty zarówno w ujęciu klasycznym jak i elektronicznym. Wszystko to ma na celu oszczędności. Warto, więc zastanowić się nad tego typu ofertami i zapoznać się z nimi bliżej. Może to być pomysł na zmniejszenie kosztów prowadzenia biznesu.

Oferta biur rachunkowych

Jeżeli zdecydujemy, iż samodzielne prowadzenie księgowości jest w przypadku naszej firmy zbyt kosztowne czy też zbyt uciążliwe zawsze możemy skorzystać z oferty tak zwanych biur rachunkowych. Co tak na prawdę możemy otrzymać w ramach takowej oferty? Otóż jak sama nazwa takowych podmiotów wskazuje biura rachunkowe zajmują się sprawami rachunkowymi w ujęciu kompleksowym. Jak pamiętamy rachunkowość to trzy podstawowe działy, czyli księgowość, kalkulacja oraz sprawozdawczość. Wszystko to możemy, zatem znaleźć w ofercie omawianych biur rachunkowych. Kolejną ważną cechą może być to, z jaką dokładnie rachunkowością przychodzimy do takowego biura. Jak wiemy cztery podstawowe odmiany rachunkowości to rachunkowość finansowa, rachunkowość zarządcza, rachunkowość bankowa oraz rachunkowość podatkowa. Co więc nas interesuje i czy biura rachunkowe są w stanie zapewnić nam pomoc we wszystkich wymienionych przypadkach. Jak się okazuje w przypadku poważnych i w pełni profesjonalnych biur rachunkowych proponujących swoim klientom obsługę kompleksową możemy liczyć na pomoc w każdej z podanych dziedzin czy też gałęzi rachunkowości. Jednak nie tylko biura rachunkowe mogą zajmować się prowadzeniem rachunkowości na zlecenie klienta. Mamy do czynienia z wieloma innego typu firmami, które w ramach swojej oferty skierowanej do klientów biznesowych mogą takowe usługi księgowe czy też ogólnie rachunkowe świadczyć.

Wady samodzielnego prowadzenia księgowości

Prowadzenie księgowości samodzielnie ma swoje zalety, ale również ma swoje wady. W poniższym artykule skupimy się właśnie na wadach prowadzenia samodzielnie spraw rachunkowych, a zatem również tych związanych z księgowością. Podstawową wadą może tu być strata czasu. Odnosi się to do sytuacji, w której mamy do czynienia z jednoosobową formą działalności gospodarczej, a co za tym idzie właściciel sam zajmuje się prowadzeniem takowej księgowości. Poza tym trzeba być świadomym, iż może się to wiązać z potrzebą posiadania odpowiedniej wiedzy. W przypadku prostej księgowości jesteśmy w stanie poradzić sobie samemu z jej prowadzeniem posiłkując się na przykład pomocą programów komputerowych. Czasem jednak może to nie wystarczyć. Dlatego też powierzenie spraw rachunkowych czy też dokładnie rzecz biorąc księgowych podmiotom zewnętrznym w takowych działaniach wyspecjalizowanym może być o wiele lepszym rozwiązaniem. Może to nam zaoszczędzić dużo czasu jak i dużo stresu. Poza tym w przypadku większych firm tworzenie miejsca pracy dla księgowej czy też księgowego może być o wiele bardziej kosztowne aniżeli zlecenie prowadzenia księgowości firmie zewnętrznej. Okazuje się, że po tego typu oszczędności można sięgnąć również w innych dziedzinach. Mowa tu na przykład o tak zwanych biurach wirtualnych, a zatem i prowadzeniu naszego biura przez firmę zewnętrzną. Jak zatem widać istniej kilka przesłanek przeciw samodzielnemu prowadzeniu księgowości.

Zalety samodzielnego prowadzenia księgowości

Księgowość możemy prowadzić samodzielnie lub też możemy prowadzenie takowej księgowości powierzyć osobom trzecim. W tym wypadku możemy skorzystać z oferty jednego z biur rachunkowych lub też oferty firm zajmujących się kompleksowymi usługami skierowanymi do innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Tego typu firmy w swojej bogatej ofercie zazwyczaj mają również usługi księgowe. Jednak nie o tym ma być tutaj mowa, a o samodzielnym prowadzeniu takowej księgowości. W dosłownym znaczeniu tego słowa prowadzenie samodzielne księgowości sprowadza się do sytuacji, gdy właściciel danego przedsiębiorstwa czy też danej firm osobiście takową księgowość prowadzi. Mamy do czynienia z takową sytuacją w dużej mierze w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej. W takim wypadku właściciel jest zarówno szefem jak i pracownikiem.Nic, więc dziwnego, że również sam prowadzi swoją księgowość. Oczywiście potrzebna jest do tego przynajmniej szczątkowa wiedza. W takim wypadku możemy się jednak posiłkować odpowiednimi programami komputerowymi. Mogą one pomóc nam na przykład w samym ewidencjonowaniu poszczególnych działań czy też transakcji jak i w rozliczeniu podatków. W przypadku większych firm możemy mieć do czynienia ze specjalnym działem firmy odpowiedzialnym za sprawy rachunkowe i prowadzenie księgowości firmy. Może to być również pojedyncza posada księgowej lub księgowego w danej firmie.

error: Content is protected !!